Formanova Čáslav, z. s.


Hlavní pracovní náplní spolku je organizace nadregionálního festivalu Formanova Čáslav a jeho celoročního doprovodného programu. Formanova Čáslav, z. s. při své činnosti spolupracuje s jinými spolky, institucemi a organizacemi, podílí se na organizaci dalších kulturních akcí a podporuje a propaguje ochranu památek a kulturních hodnot, vědu a vzdělávání zejména v oblasti kultury a historie. Svojí činností přispívá k vytváření živé občanské společnosti a funkční místní a regionální komunity.

Spolek Formanova Čáslav, z. s. přijal jméno jednoho z nejvýznamnějších čáslavských rodáků, světově proslulého režiséra Miloše Formana, zejména proto aby vzdal úctu jeho dílu a osobnosti a připomínal jej také jako důsledného obhájce vnitřní svobody člověka.

Formanova Čáslav, z. s. je registrován ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 72890 pod identifikačním číslem 08808082.

Zakládající členové

Mgr. MgA. Klára Fidlerová
předsedkyně spolku, režisérka amatérského divadla dětí i dospělých
Prezentace: Recenze | Malá princezna

JUDr. Vlastislav Málek
místopředseda spolku, starosta města Čáslavi, dlouholetý zastupitel

Eva Albrechtová
ředitelka Dusíkova divadla Čáslav

Martin Horský
místostarosta Čáslavi, hlavní trenér Judo ZŠ Sadová Čáslav

Bc. Jiřina Kožená
vedoucí Odboru školství, kultury a památkové péče

Alena Losenická
pořadatelka kulturních akcí v Klubu Gumárna

Ing. David Novák
analytik, překladatel, vydavatel výtvarných a historických publikací, předseda spolku Třiatřicet, z.s.

MgA. Nora Procházková
typografka, výtvarnice, konzultantka nadnárodního reklamního a grafického studia

Ing. arch. Radka Neumanová
architektka

MgA. Michal Strach
designér

ak. mal. Kamila Ženatá
výtvarná umělkyně, psychoanalytická terapeutka


Fotograf spolku: Miroslav Lepeška