NÁMĚSTÍ

N_so_1_procházka

„Dobře placená procházka“ městem
sobota 16:30 – 18:00, sraz u kašny na nám.  Jana Žižky z Trocnova ***

Společná procházka Čáslaví po místních památkách, zajímavých stavbách a s nimi spojených příbězích. Zasvěcenými průvodkyněmi budou architektka Radka Neumanová a grafička Nora Procházková.

Provází: Nora Procházková a Radka Neumanová

N_so_2_táborák

Velký táborák
sobota 18:00 – 23:00, náměstí Jana Žižky z Trocnova *

Na netradičním místě – čáslavském náměstí Jana Žižky z Trocnova – vzplane v sobotu večer velký oheň, u něhož budou obzvlášť vítáni všichni, kdo rádi zpívají nebo hrají na nějaký hudební nástroj. Na místě bude rovněž možnost vypůjčit si opékací vidlice. Jako zpestření večera je na 19. hodinu plánována tombola připravená ve spolupráci s místními dobrovolnými hasiči, která nabídne řadu cen.